LOGOWANIE

Podaj Kod:
 


Przed zalogowaniem:
Sprawdź, czy adres strony w pasku adresowym przeglądarki to:
(https://dziennik.librus.pl/loguj)
Zweryfikuj, czy strona jest zabezpieczona certyfikatem wystawionym przez firmę GeoTrust Inc. dla witryny www.dziennik.librus.pl.
Można to sprawdzić klikając dwukrotnie w ikonę kłódki. Ikona kłódki może znajdować się w róźnych miejscach w zależności od używanej przeglądarki.