if (czyPrzerwaTech(MODULE_SKF)/*pobierz_klucz_ini('przerwa_techniczna','serwis')*/ && $_SESSION['test'] != KOD_DOSTEP_PODCZAS_PRZERWY_TECHNICZNEJ) { echo '

PRZERWA TECHNICZNA


'; $sn_przerwa = TRUE; } else { $sn_przerwa = FALSE; } ?>

Formularz kontaktowy

Przed wysłaniem zapytania bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi w FAQ .
Znajdują się tam m.in. następujące zagadnienia:

  1. Jak aktywować konto (procedura, dane do przelewu)?
  2. Zapomniałem/zgubiłem hasło.
  3. Moje konto jest zablokowane. Co zrobić?

Zapytania dotyczące pomocy technicznej prosimy wysyłać wyłącznie za pomocą wiadomości systemowych po zalogowaniu do e-Dziennika


MegaMatma

KND

DD

SKOK

PCG

MEDICOVER

iq.pl

WDB

aSc

PayU

PWPW

AXA

Interrisk

MegaMatmaMegaMatma

KNDKND

DDDD

SKOKSKOK

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

iq.pliq.pl

WDBWDB

aScaSc

PayUPayU

PWPWPWPW

AXAAXA

InterriskInterrisk