Rozwiązanie LIBRUS Synergia

e-Dziennik – informacje dla Dyrektora

Mając na uwadze trud codziennej pracy Dyrektorów szkół, stworzyliśmy proste i intuicyjne narzędzie umożliwiające skuteczne ograniczenie nadmiaru biurokracji i usprawnienie przepływu informacji w szkole. Prowadzenie elektronicznej dokumentacji i automatyczne przetwarzanie danych w niej zawartych pozwala zaoszczędzić czas i podnieść komfort pracy. System umożliwia stały dostęp do aktualnych danych, co pozwala na bieżącą kontrolę systematyczności pracy Nauczycieli, np. w zakresie bieżącego wpisywania ocen i frekwencji oraz stosowania przepisów prawnych przy powiadamiania Rodziców o nieobecnościach i problemach wychowawczych dzieci.

Wdrożenie e-Dziennika gwarantuje szkole skuteczną współpracę z Rodzicami w zakresie wychowania i zapobiegania niewłaściwym zachowaniom Uczniów. System wspomaga więc funkcję wychowawczo-opiekuńczą szkoły.

Korzyści dla Dyrektora

 • poprawa frekwencji Uczniów w szkole – natychmiastowe przesłanie informacji o nieobecności dziecka do Rodzica;
 • poprawa wyników nauczania dzięki stałemu monitorowaniu postępów w nauce;
 • skuteczne przeciwdziałanie problemom wychowawczym poprzez stałą współpracę Nauczycieli z Rodzicami;
 • zwiększenie zaangażowania Rodziców w planowanie i realizację zadań szkoły;
 • poprawa systematyczności pracy Nauczycieli;
 • oszczędność czasu Dyrektora i Nauczycieli dzięki automatycznemu generowaniu zestawień oraz statystyk frekwencji i postępów w nauce, wymaganych w dokumentacji szkolnej;
 • ograniczenie biurokracji w szkole i możliwość efektywniejszego wykorzystywania danych;
 • dostosowanie poziomu informatyzacji szkoły do standardów europejskich;
 • wyeliminowanie konieczności dodatkowej pracy Nauczycieli po lekcjach poprzez zastosowanie skanerów i kart ocen.

Wybrane moduły:

Alerty – wirtualny asystent Dyrektora, który działając samodzielnie w nocy i podczas weekendu, wykonuje najbardziej czasochłonną pracę – analizuje dzienniki, szuka braków w dokumentacji, tworzy statystyki, zestawienia oraz raporty. Jest to pierwsze tego typu narzędzie na rynku, darmowy pracownik, dzięki któremu wszystkie dokumenty zastaną uporządkowane, Uczeń przestanie być anonimowym rekordem w dzienniku, każde priorytetowe wydarzenie w szkole zostaje zarejestrowane, a wszystko to w konsekwencji pozwala na jeszcze bardziej efektywne zarządzanie placówką.

e-Tablica – dodatkowy moduł, służący do cyfrowego zapisu i udostępniania lekcji (ekranów z tablicy, które powstają na każdej lekcji w rezultacie pracy Nauczyciela z tablicą interaktywną lub komputerem). Każdy Uczeń może mieć dostęp do podglądu treści zapisanych na e-Tablicy (dla tych przedmiotów i klas, do których jest zapisany), które są powiązane z wykonanymi przez Nauczyciela realizacjami, co będzie stanowić idealne uzupełnienie notatek z lekcji oraz materiał do powtórek przed zbliżającymi się sprawdzianami.

e-RaportyTIK – integralna część e-Dziennika, która pomaga Dyrektorowi w monitorowaniu wykorzystania TIK na lekcjach oraz w wypełnianiu różnych wymogów formalnych projektu UE, jak również projektu Cyfrowa Szkoła, dla której w rozporządzeniach MEN zapisana jest konkretna tygodniowa liczba wykorzystania TIK na lekcjach, która musi być monitorowana i raportowana.

Automatyczne zestawienia i wykresy

Wprowadzanie danych do systemu

Istnieją dwie alternatywne metody wprowadzania danych do systemu:

 • za pomocą urządzenia podłączonego do sieci Internet wyposażonego z przeglądarkę internetową- komputer, tablet, smartfon; istnieje również możliwość dokumentowania przebiegu lekcji za pomocą bezpłatnych aplikacji mobilnych – czytaj więcej;
 • za pomocą modułu skanującego karty ocen i nieobecności Uczniów; karty wypełniane są przez Nauczycieli podczas lekcji.

Moduł skanujący

e-Dziennik Librus to pierwszy na rynku polskim system, który posiada moduł skanujący karty ocen i nieobecności Uczniów, dzięki któremu możliwe jest automatyczne i natychmiastowe wprowadzenie wszystkich danych do systemu. Rodzic może w dowolnej chwili zalogować się do e-Dziennika i sprawdzić, czy jego dziecko jest obecne na zajęciach oraz czy i jaką ocenę dostało. Więcej informacji na temat korzyści dla Nauczyciela można znaleźć w sekcji Nauczyciel.

Moduł skanujący

Zastosowanie podpisu elektronicznego w e-Dzienniku

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów jej dokumentacji zakłada m.in.:

 • zabezpieczenie zbiorów informacji stanowiących dziennik elektroniczny przez zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;
 • sprawdzenie integralności danych stanowiących dziennik elektroniczny poprzez zastosowanie podpisu elektronicznego;
 • weryfikację podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących;
 • przekazanie informatycznego nośnika danych z zaszyfrowaną kopią dokumentu opatrzoną podpisem elektronicznym Dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki do organów lub podmiotów uprawnionych.

Nowe technologie – nowe możliwości

e-Dziennik to gwarancja najnowocześniejszych technologii, zapewniających bezawaryjność systemu i bezpieczeństwo przechowywania danych. Dostęp do danych jest zabezpieczony hasłem, a ich transmisja jest kodowana zgodnie ze standardami bezpieczeństwa. Wszystkie identyfikatory, hasła oraz dane są przesyłane w postaci szyfrowanej, za pomocą technologii SSL, a serwery używają certyfikatów autentyczności. System spełnia wymogi prawne ustawy o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa prawnego znajdą Państwo tutaj.

Wszystkim szkołom zapewniamy

 • bezpłatne szkolenie wdrożeniowe;
 • bezpłatne aktualizacje;
 • bezpłatną pomoc techniczną (on-line i telefoniczną);
 • możliwość otrzymania dodatkowych rabatów na zakup oprogramowania firmy Librus.

Integracja

e-Dziennik Librus jest pierwszym w Polsce dziennikiem elektronicznym, który został w pełni zintegrowany z platformą edukacyjną e-Nauczanie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tutaj.

 

Poznaj e-Dziennik

Więcej informacji na temat e-Dziennika Librus można uzyskać podczas bezpłatnej prezentacji, która może odbyć się w Państwa placówce oświatowej. W celu ustalenia dogodnego terminu spotkania prosimy o kontakt telefoniczny tel. (032) 350 85 85 lub za pomocą formularza kontaktowego.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

⇑⇑

Udostępnij:

WDB

AIG

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

aSc

PayU

AXA

Interrisk

WDBWDB

AIGAIG

MegaMatmaMegaMatma

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

iq.pliq.pl

aScaSc

PayUPayU

AXAAXA

InterriskInterrisk