Rozwiązanie LIBRUS Synergia

e-Dziennik – informacje dla Dyrektora

Mając na uwadze trud codziennej pracy Dyrektorów szkół, stworzyliśmy proste i intuicyjne narzędzie umożliwiające skuteczne ograniczenie nadmiaru biurokracji i usprawnienie przepływu informacji w szkole. Prowadzenie elektronicznej dokumentacji i automatyczne przetwarzanie danych w niej zawartych pozwala zaoszczędzić czas i podnieść komfort pracy. System umożliwia stały dostęp do aktualnych danych, co pozwala na bieżącą kontrolę systematyczności pracy Nauczycieli, np. w zakresie bieżącego wpisywania ocen i frekwencji oraz stosowania przepisów prawnych przy powiadamiania Rodziców o nieobecnościach i problemach wychowawczych dzieci.

Wdrożenie e-Dziennika gwarantuje szkole skuteczną współpracę z Rodzicami w zakresie wychowania i zapobiegania niewłaściwym zachowaniom Uczniów. System wspomaga więc funkcję wychowawczo-opiekuńczą szkoły.

Korzyści dla Dyrektora

 • poprawa frekwencji Uczniów w szkole – natychmiastowe przesłanie informacji o nieobecności dziecka do Rodzica;
 • poprawa wyników nauczania dzięki stałemu monitorowaniu postępów w nauce;
 • skuteczne przeciwdziałanie problemom wychowawczym poprzez stałą współpracę Nauczycieli z Rodzicami;
 • zwiększenie zaangażowania Rodziców w planowanie i realizację zadań szkoły;
 • poprawa systematyczności pracy Nauczycieli;
 • oszczędność czasu Dyrektora i Nauczycieli dzięki automatycznemu generowaniu zestawień oraz statystyk frekwencji i postępów w nauce, wymaganych w dokumentacji szkolnej;
 • ograniczenie biurokracji w szkole i możliwość efektywniejszego wykorzystywania danych;
 • dostosowanie poziomu informatyzacji szkoły do standardów europejskich;
 • wyeliminowanie konieczności dodatkowej pracy Nauczycieli po lekcjach poprzez zastosowanie skanerów i kart ocen.

Wybrane moduły:

Alerty – wirtualny asystent Dyrektora, który działając samodzielnie w nocy i podczas weekendu, wykonuje najbardziej czasochłonną pracę – analizuje dzienniki, szuka braków w dokumentacji, tworzy statystyki, zestawienia oraz raporty. Jest to pierwsze tego typu narzędzie na rynku, darmowy pracownik, dzięki któremu wszystkie dokumenty zastaną uporządkowane, Uczeń przestanie być anonimowym rekordem w dzienniku, każde priorytetowe wydarzenie w szkole zostaje zarejestrowane, a wszystko to w konsekwencji pozwala na jeszcze bardziej efektywne zarządzanie placówką.

e-Tablica – dodatkowy moduł, służący do cyfrowego zapisu i udostępniania lekcji (ekranów z tablicy, które powstają na każdej lekcji w rezultacie pracy Nauczyciela z tablicą interaktywną lub komputerem). Każdy Uczeń może mieć dostęp do podglądu treści zapisanych na e-Tablicy (dla tych przedmiotów i klas, do których jest zapisany), które są powiązane z wykonanymi przez Nauczyciela realizacjami, co będzie stanowić idealne uzupełnienie notatek z lekcji oraz materiał do powtórek przed zbliżającymi się sprawdzianami.

e-RaportyTIK – integralna część e-Dziennika, która pomaga Dyrektorowi w monitorowaniu wykorzystania TIK na lekcjach oraz w wypełnianiu różnych wymogów formalnych projektu UE, jak również projektu Cyfrowa Szkoła, dla której w rozporządzeniach MEN zapisana jest konkretna tygodniowa liczba wykorzystania TIK na lekcjach, która musi być monitorowana i raportowana.

Automatyczne zestawienia i wykresy

Wprowadzanie danych do systemu

Istnieją dwie alternatywne metody wprowadzania danych do systemu:

 • za pomocą urządzenia podłączonego do sieci Internet wyposażonego z przeglądarkę internetową- komputer, tablet, smartfon; istnieje również możliwość dokumentowania przebiegu lekcji za pomocą bezpłatnych aplikacji mobilnych – czytaj więcej;
 • za pomocą modułu skanującego karty ocen i nieobecności Uczniów; karty wypełniane są przez Nauczycieli podczas lekcji.

Moduł skanujący

e-Dziennik Librus to pierwszy na rynku polskim system, który posiada moduł skanujący karty ocen i nieobecności Uczniów, dzięki któremu możliwe jest automatyczne i natychmiastowe wprowadzenie wszystkich danych do systemu. Rodzic może w dowolnej chwili zalogować się do e-Dziennika i sprawdzić, czy jego dziecko jest obecne na zajęciach oraz czy i jaką ocenę dostało. Więcej informacji na temat korzyści dla Nauczyciela można znaleźć w sekcji Nauczyciel.

Moduł skanujący

Zastosowanie podpisu elektronicznego w e-Dzienniku

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów jej dokumentacji zakłada m.in.:

 • zabezpieczenie zbiorów informacji stanowiących dziennik elektroniczny przez zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;
 • sprawdzenie integralności danych stanowiących dziennik elektroniczny poprzez zastosowanie podpisu elektronicznego;
 • weryfikację podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących;
 • przekazanie informatycznego nośnika danych z zaszyfrowaną kopią dokumentu opatrzoną podpisem elektronicznym Dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki do organów lub podmiotów uprawnionych.

Nowe technologie – nowe możliwości

e-Dziennik to gwarancja najnowocześniejszych technologii, zapewniających bezawaryjność systemu i bezpieczeństwo przechowywania danych. Dostęp do danych jest zabezpieczony hasłem, a ich transmisja jest kodowana zgodnie ze standardami bezpieczeństwa. Wszystkie identyfikatory, hasła oraz dane są przesyłane w postaci szyfrowanej, za pomocą technologii SSL, a serwery używają certyfikatów autentyczności. System spełnia wymogi prawne ustawy o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa prawnego znajdą Państwo tutaj.

Wszystkim szkołom zapewniamy

 • bezpłatne szkolenie wdrożeniowe;
 • bezpłatne aktualizacje;
 • bezpłatną pomoc techniczną (on-line i telefoniczną);
 • możliwość otrzymania dodatkowych rabatów na zakup oprogramowania firmy Librus.

Integracja

e-Dziennik Librus jest pierwszym w Polsce dziennikiem elektronicznym, który został w pełni zintegrowany z platformą edukacyjną e-Nauczanie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tutaj.

 

Poznaj e-Dziennik

Więcej informacji na temat e-Dziennika Librus można uzyskać podczas bezpłatnej prezentacji, która może odbyć się w Państwa placówce oświatowej. W celu ustalenia dogodnego terminu spotkania prosimy o kontakt telefoniczny tel. (032) 350 85 85 lub za pomocą formularza kontaktowego.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

⇑⇑

Udostępnij:

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

AIG

Plagiat.pl

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

aSc

PayU

AXA

Interrisk

SqulaSqula

WSiPWSiP

UniqaUniqa

WDBWDB

AIGAIG

Plagiat.plPlagiat.pl

MegaMatmaMegaMatma

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

iq.pliq.pl

aScaSc

PayUPayU

AXAAXA

InterriskInterrisk