Aktywacja konta ucznia

Każdy uczeń może otrzymać swoje własne konto (odrębny login i hasło) oraz dostęp do wewnątrzszkolnej poczty.
Funkcjonalność konta uczniowskiego jest zbliżona do konta rodzicielskiego.

Jeśli rodzic aktywuje  pełną  funkcjonalność  konta uczeń może  przeglądać  otrzymywane stopnie,  monitorować wprowadzaną frekwencję oraz korespondować  z nauczycielami. Korzystając  z systemu  uczeń może np. przeczytać  ogłoszenie  przedstawiające  harmonogram  roku  szkolnego  czy listę lektur obowiązków  lub otrzymywać wiadomości od wychowawcy.

Aktywacja   konta  rodzica   powoduje   automatyczną   i  bezpłatną  aktywacje  konta  ucznia    (konta  dziecka  danego  rodzica).  Nie  ma  potrzeby    płacenia  za odrębną aktywacje pełnej funkcjonalności konta. Możliwa  jest  także  sytuacja odwrotna:  aktywowanie  rozszerzonej funkcjonalności konta dziecka pociągnie za sobą automatyczną i bezpłatną aktywacje konta rodzica.

Login oraz hasło do swojego konta uczeń może uzyskać na dwa sposoby:

  • w szkole, otrzymując je od wychowawcy lub szkolnego administratora systemu,
  • w domu od swojego rodzica (rodzic po zalogowaniu może odczytać login oraz hasło startowe do konta swojego dziecka).
Uczniowie mogą również korzystać z usługi SMS-info.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się pod adresem http://www.dziennik.librus.pl/informacje/dzial-faq