Aktywne rozkłady dla edukacji wczesnoszkolnej w e-Dzienniku

Szanowni Państwo,

pilotażowy projekt prowadzony we współpracy z największymi Wydawcami edukacyjnymi w Polsce nabiera rozpędu. Już pod koniec wakacji w e-Dzienniku pojawią się kolejne aktywne rozkłady materiału nauczania, których przygotowanie zadeklarowały Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Z aktywnych rozkładów WSiP będą mogli skorzystać Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Materiały obejmą zakres  klas 1-2 dla cykli: Tropiciele oraz Nasze „Razem w szkole”.

WSiP w e-Dzienniku Librus

Wprowadzenie pierwszych aktywnych rozkładów materiału nauczania do edukacji wczesnoszkolnej, które przygotowuje WSiP, zbiegło się z przebudowaniem przez firmę Librus modułu w e-Dzienniku, przeznaczonego dla tego etapu edukacyjnego oraz zmianą samej struktury rozkładu materiału. Oprócz bogatej treści (ćwiczenia, scenariusze, materiały multimedialne) w aktywnej części,  rozkłady materiału nauczania zostaną dodatkowo uszczegółowione o tematy dnia, poszczególne edukacje oraz treści przypisane do osobnych godzin realizowanych w ramach bloku.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania.

1. Kiedy będzie dostępny w e-Dzienniku pierwszy Aktywny Rozkład Materiału Nauczania Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych przeznaczony dla edukacji wczesnoszkolnej?

TROPICIELE pudełko

Nasze Razem w Szkole - WSiP

ARMN zostanie udostępniony w e-Dzienniku firmy Librus w drugiej połowie sierpnia 2013 roku i będzie dotyczył edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-2 dla cykli: Tropiciele oraz Nasze „Razem w szkole”.

2. Gdzie w e-Dzienniku znajdę Aktywny Rozkład Materiału Nauczania?

Rozkład taki pojawia się w wynikach wyszukiwania Elektronicznej Biblioteki Rozkładów Materiałów Nauczania, tak samo jak zwykły rozkład. Jest on oznaczony dodatkowo kolorową ikoną, a w szczegółach jego opisu znajduje się informacja na temat liczby materiałów multimedialnych oraz pomocniczych dostępnych do wykorzystania.

3. Czym jest Aktywny Rozkład Materiału Nauczania (ARMN)?

EBRMN Librus

Aktywny Rozkład Materiału Nauczania to koncepcja porządkująca wykorzystanie przez Nauczyciela podczas lekcji  materiałów multimedialnych dzięki bezpośredniemu dostępowi do nich z interfejsu lekcyjnego e-Dziennika. W przeciwieństwie do zwykłego rozkładu materiału nauczania (RMN) z każdym tematem lekcji w Aktywnym Rozkładzie Materiału Nauczania są powiązane zasoby multimedialne i elektroniczne. Dzięki ARMN po wybraniu tematu w interfejsie lekcyjnym Nauczyciel nie tylko widzi standardowe opcje, lecz zyskuje także dostęp do linków kierujących go bezpośrednio do odpowiednich e-zasobów edukacyjnych, nadających się do wykorzystania na  konkretnej lekcji.

4. Czy dostęp do zasobów dostępnych w Aktywnym Rozkładzie Materiału Nauczania Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych jest płatny?
Nie. Wszystkie zasoby multimedialne będą dostępne dla Nauczycieli za darmo. Nie można ich jednak kopiować, rozpowszechniać poza e-Dziennikiem czy udostępniać Uczniom (chyba że zostały w taki sposób oznaczone). Materiały te są przeznaczone wyłącznie do wzbogacenia sposobu prowadzenia lekcji.

5. Gdzie można zobaczyć w e-Dzienniku listę zasobów dostępnych w Aktywnym Rozkładzie Materiału Nauczania?

EBRMN Librus

To ważne pytanie. Wielu z Państwa korzysta w e-Dzienniku Librus z pasywnych Rozkładów Materiału Nauczania autorstwa swoich Wydawców. Są one przypisane do Państwa lekcji, stąd niepożądane jest, aby zmieniać rozkład w trakcie roku szkolnego. Dlatego każdy Nauczyciel, zarówno korzystający z podręczników WSiP, jak i  rozważający ich wybór w kolejnym roku szkolnym będzie mógł wyszukać ARMN w widoku biblioteki rozkładów, a następnie przejrzeć go temat po temacie, zasób po zasobie. A to wszystko przed rozpoczęciem roku szkolnego!

6. Zamierzam zdecydować się na korzystanie z ARMN WSiP w kolejnym roku szkolnym. Czy zmieni się sposób prowadzenia przeze mnie lekcji z wykorzystaniem e-Dziennika?

Zasadniczo nie. Będzie on wyglądał następująco:

a) Rozpoczynając lekcję w interfejsie lekcyjnym e-Dziennika Librus, wybierają Państwo, tak jak dotychczas, temat lekcji.
b) Po zatwierdzeniu tematu pojawi się okienko interfejsu lekcyjnego, w którym dodatkowo wyświetli się sekcja z linkami do bezpłatnych e-zasobów WSiP.
c) Podczas prowadzenia lekcji będzie możliwe korzystanie z nich przez zwykłe kliknięcie linku. Po prostu będą działać!

WSiP

e-Dziennik Librus

 

 

 

 

Zespół Librus

Udostępnij:Lumen

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

AIG

Plagiat.pl

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

aSc

PayU

AXA

Interrisk

LumenLumen

PCG AkademiaPCG Akademia

SqulaSqula

WSiPWSiP

UniqaUniqa

WDBWDB

AIGAIG

Plagiat.plPlagiat.pl

MegaMatmaMegaMatma

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

iq.pliq.pl

aScaSc

PayUPayU

AXAAXA

InterriskInterrisk