SKF-owy panel badawczy – moduł Ankiet w dzienniku Librus

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do korzystania z nowego modułu ankiet, który uruchomiliśmy końcem roku 2010 w ramach dziennika SKF. Moduł ten został przygotowany w oparciu o Państwa opinie i sugestie z nadzieją, że spełni Państwa oczekiwania i stanie się cennym narzędziem pracy badawczej, pomocnym nie tylko w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej placówki oświatowej.

Moduł ankiet pozwoli Państwu ocenić przydatność i skuteczność podejmowanych działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w odniesieniu do założonych celów. Dzięki praktycznym badaniom ankietowym przeprowadzonym w kręgu nauczycieli, rodziców czy uczniów placówki oświatowej w szybki i łatwy sposób będą Państwo mogli doskonalić wszelkie wspomniane wyżej działania, aby lepiej zrozumieć procesy zachodzące w Państwa placówce. Moduł posiada jeszcze jedną podstawową zaletę, a mianowicie jest intuicyjny w obsłudze.
W kilka minut stworzą i wygenerują Państwo gotowy kwestionariusz ankiety na dowolny, interesujący temat.

W celu poznania opinii grupy badawczej wystarczy opracować ankietę, udostępnić ją poprzez dziennik elektroniczny zainteresowanej grupie osób, po czym powrócić za jakiś czas do automatycznie zebranych i zagregowanych przez system danych, które wystarczy już jedynie przeanalizować.

Moduł zarządzania ankietami dostępny jest w panelu użytkownika po zalogowaniu do dziennika SKF.

Zachęcamy Państwa do korzystania z panelu badawczego jakim jest nowo powstały moduł ankiet.

 

 Moduł zarządzania ankietami w dzienniku SKF

Widok ankiety na koncie rodzica

 

 

Ostatnia aktualizacja: 20.01.2011

Udostępnij:Lumen

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

AIG

Plagiat.pl

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

aSc

PayU

AXA

Interrisk

LumenLumen

PCG AkademiaPCG Akademia

SqulaSqula

WSiPWSiP

UniqaUniqa

WDBWDB

AIGAIG

Plagiat.plPlagiat.pl

MegaMatmaMegaMatma

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

iq.pliq.pl

aScaSc

PayUPayU

AXAAXA

InterriskInterrisk